Grzegorczykowa, R. „O Generycznym użyciu Nazw”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 73-76, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/285.