Weaver, Z. „Czasownik Przypominać I Relacja podobieństwa”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 155-61, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/286.