Winkowski, J. „Przed I Aż Do. Badanie Eksperymentalne dwóch przyimków Czasowych”. Polonica, t. 39, nr 1, grudzień 2019, s. 5-27, doi:10.17651/POLON.39.1.