Laskowski, R. „Struktury Fonotaktyczne”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 5-13, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/293.