Basara, A., i B. Falińska. „Z Prac Nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 219-25, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296.