Kowalewska, J. „Charakterystyka Semantyczna I Syntaktyczna Czasownika Szyć”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 137-53, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/299.