Szymczak, M. „Nazwy województw I Ich mieszkańców (na Podstawie podziału Administracyjnego Wprowadzonego W Polsce W Dniu 1 VI 1975 r.)”. Polonica, t. 2, grudzień 1976, s. 239-46, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/330.