Filar, D. „Agnieszka Gicala, Przekładanie Obrazu świata. Językowy Obraz świata W Teorii I Praktyce przekładu Artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, Ss. 225”. Polonica, T. 39, nr 1, grudzień 2019, s. 243-6, doi:10.17651/POLON.39.13.