Malec, M. „Staropolskie Nazwy Osobowe Z Negacją Nie Oraz Z Przyimkami b(i)ez, Brzez, Przez”. Polonica, t. 1, grudzień 1975, s. 259-07, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/365.