Dobaczewski, A. „Czasowniki Percepcji Wzrokowej Z uzupełnieniem Propozycjonalnym (wstęp Do Analizy Semantycznej)”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 51-68, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/370.