Górski, R. „Kilka Uwag Na Temat Diatezy Biernej W języku Polskim I łacińskim W Aspekcie porównawczym”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 141-64, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/371.