Zbróg, P. „Problemy Derywacji I Akomodacji W Skoordynowanych Frazach Z niepowtórzonym składnikiem”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 211-30, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/372.