Sieradzka-Baziur, B. „Problemy Frazeologii Europejskiej IV”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 338-9, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/374.