Nowak, T. „Twierdzenie Gödla a Problem zupełności I niesprzeczności Modeli Generatywnych”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 193-02, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/377.