Urban, M. „Czy wyróżniać Homonimiczne Sufiskalne Formanty Przymiotnikowe?”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 259-68, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378.