Waniakowa, J. „Na Marginesie Studium O Zmianach Fleksyjnych W języku Polskim”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 330-4, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/379.