Bobrowski, I. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 IV 2000 - 31 III 2002)”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 341-2, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/384.