Nowak, E. „Opis Semantyczny Analitycznych Konstrukcji Werbo-Nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających Wybrane Uczucia Pozytywne)”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 25-50, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/385.