Grochowski, M. „Andrzej Bogusławski — Uczony I Nauczyciel (w siedemdziesiątą Rocznicę Urodzin)”. Polonica, t. 21, grudzień 2001, s. 5-10, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/390.