Bondaruk, A. „Zdania Podmiotowe I dopełnieniowe Ze słowem to W języku Polskim”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 71-82, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/394.