Węgrzynek, K. „Własności Syntaktyczne leksemów Przymiotnikowych”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 161-70, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/395.