Menzel, T. „Czynniki Strukturalne Jako Podstawa Rozwoju I Klasyfikacji Systemu Fleksji rzeczowników Polskich”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 253-70, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/396.