Zbróg, P. „Akomodacje W Zdaniach Utworzonych Z Zastosowaniem Transformacji wycierającej zawierających W NP O Funkcji Podmiotowej Liczebnik Typu PIĘĆ”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 111-36, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/400.