Duraj-Nowosielska, I. „Problemy Z Interpretacją Zdań podrzędnie złożonych Podmiotowych (układowych)”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 203-32, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/401.