Komorowska, E. „Miłość W Interpretacji Pragmalingwistycznej”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 299-12, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/402.