Węgiel, M. „Opis Syntaktyczny przysłówka Na przykładzie Leksemu Daleko”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 171-86, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/405.