Baran, S. „Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie Do językoznawstwa”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 329-32, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/407.