Menzel, T. „Sympozjum „Przyimki W języku Polskim" (Oldenburg 8-11 Marca 2000)”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 351-2, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/408.