Willim, E. „Analiza Zestawień Z Przymiotnikiem W Minimalistycznym Modelu Gramatyki Generatywnej”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 37-70, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/409.