Wojdak, P. „Z Pogranicza odmienności I nieodmienności. Pojęcie Niezmorfologizowanej Kategorii Fleksyjnej I Leksemu Synkretycznego”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 233-52, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/411.