Michow, E. „Polonica W bułgarskiej «Encyklopedii cyrylometodejskiej»”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 313-2, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/412.