Kowalik, K. „Jan Grzenia, Słownik Nazw własnych. Ortografia, Wymowa, słowotwórstwo I Odmiana”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 342-8, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/413.