Witkoś, J. „Program Minimalistyczny: Podstawowe założenia I przykłady Derywacji Zdań W języku”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 5-22, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414.