Węgrzynek, K. „Cechy składniowe wyrażeń Frazeologicznych Typu Oko W Oko”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 101-10, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/415.