Fedorowicz, A. „Składniowy Opis spójnika współrzędnego Z Punktu Widzenia Gramatyki Generatywno-Transformacyjnej Na przykładzie spójnika I”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 187-02, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/416.