Zarębina, M. „Rola przymiotników W Stylu „prozy Artystycznej"”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 289-98, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/417.