Bobrowski, I. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres I VI 1998-31 III 2000)”. Polonica, t. 20, grudzień 2000, s. 353-4, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/419.