Czamara, A. „Wartościujący Akt Illokucyjny”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 169-74, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/445.