Bobrowski, I. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 IV 1995 - 30 VI 1996)”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 247, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/447.