Jachimczak, V. „B. Magierowa, A Kroh, Prywatny Leksykon współczesnej Polszczyzny (zeszyt Zerowy)”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 237-9, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/452.