Weyssenhoff-Brożkowa, K. „Frazeologia Staropolska W Szacie łacińskiej”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 175-82, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/455.