Przepiórkowski, A. „Transmisja Wymagań składniowych”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 29-50, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/457.