Szumińska, B. „Relacje Semantyczne między Ledwie a Omal Nie”. Polonica, t. 18, grudzień 1997, s. 141-6, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/464.