Węgiel, M. „Maciej Grochowski, Konwencje Semantyczne a Definiowanie wyrażeń językowych”. Polonica, t. 17, grudzień 1995, s. 214-7, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/474.