Bera, M. „Konferencja Naukowa Na Temat wyrażeń Funkcyjnych (Toruń, 21-23 X 1993)”. Polonica, t. 17, grudzień 1995, s. 269-74, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/475.