Bobrowski, I. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 I 1993 - 31 III 1995)”. Polonica, t. 17, grudzień 1995, s. 275, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/484.