Bielińska, M. „Status I Istota Leksykografii. Stanowiska I Kontrowersje”. Polonica, T. 39, nr 1, grudzień 2019, s. 111-48, doi:10.17651/POLON.39.6.