Nykiel-Herbert, B. „Jeszcze Raz O Uniwerbizacji”. Polonica, t. 14, grudzień 1989, s. 193-01, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/531.