Morawski, W. „Problematyka Adaptacji Paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów Angielskich W języku Polskich emigrantów W Stanach Zjednoczonych I W Kanadzie”. Polonica, t. 14, grudzień 1989, s. 157-66, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/538.