Galasińska, A. „Pole Leksykalno-Znaczeniowe OBCY Na Podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza Etnolingwistyczna”. Polonica, t. 14, grudzień 1989, s. 121-4, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/541.